تولید قطعه فلزی پرسکاری انواع قطعه کابینت و مایکن و ...
1. تمام قطعه فلزی پرسکاری تا ضرب
2. 200تن انجام میشود
3. قعطه فلزی سوراخ کاری و خم و برش انجام میشود
باکیفیت PEZ
تحویل داده میشود
بهترین و باکیفیت ترین تولید کننده قعطه فلزی و پرسکاری

Project Image

قطعه فلزی صنعتی

بزرگنمایی
Project Image

قطعه فلزی صنعتی

بزرگنمایی
Project Image

قطعه فلزی صنعتی

بزرگنمایی
Project Image

واشر 22*47در10میل

بزرگنمایی
Project Image

واشر ۸در ۲۴ .(۱میل)

بزرگنمایی
Project Image

واشر بشقابی 10در 60 (۱میل)

بزرگنمایی
Project Image

پولک بشقابی 1میل دور 80

بزرگنمایی
Project Image

قطعه خودروی ۲ میل

بزرگنمایی